Patch Note PUBG 1.0 Update #1 (Tiếng Việt)

Ngày: 28/12/2017 12:00:AM

Nobeo

(UTMeSports.com) –  Patch Notes tiếng Việt của phiên bản PUBG 1.0 Update #1 - ngày 28/12/2017

 
 

 

World

  • Chỉnh tỉ lệ find ra 2 map Erangel và Miramar bằng nhau

 

Replays

  • Điều chỉnh hệ thống Replays, người chơi giờ chỉ có thể theo dõi replays sau khi chết được 3 phút
  • Điều chỉnh này nhằm tránh trường hợp report vị trí của địch ngay sau khi chết

 

Bug Fixes

  • Sửa lỗi một số tòa nhà hoặc địa điểm trên bản đồ Miramar không Mark được trên world map
  • Giảm thiểu tình trạng chức năng Replay bị crash và đẩy về màn hình chính (Khi mở lại file replay đó thì sẽ tiếp tục chạy ở đoạn vừa bị crash)
  • Sửa lỗi bị mất đoạn đầu của Death Cam và Replays
  • Sửa lỗi người chơi hoàn thành trận đấu nhưng không nhận được BP (Kế hoạch bồi thường sẽ có thông báo sau)
  • Sửa lỗi người chơi tự nhiên bị chết bởi "Fall Damage" (Chết vì ngã)
  • Sửa lỗi đạn không xuyên qua hàng rào từ cả hai phía