UTM Hope

Ngày: 16/12/2017 12:00:AM

 

Phạm Trung Hiếu

IGN: Hope
Vị trí: ???
Năm sinh: 17/8/1996
Quốc tịch: Việt Nam
Game: League of Legends