UTM NORT (Captain)

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

 

 

Nguyễn Quí Đức

IGN: NORT / TRÒN
Vị trí: Captain / Ingame Leader
Năm sinh: 7/11/1991
Quốc tịch: Việt Nam
Game: CS:GO