UTM Naokai

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

Võ Văn Khoa

 

IGN: Naokai / khoabanhay_9x
Vị trí: AWPER
Năm sinh: 1995
Quốc tịch: Việt Nam
Game: CS:GO