UTM kotk

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

Tô Thành Chung
 

IGN: kotk
Vị trí: Rifle
Năm sinh: 15/8/1993
Quốc tịch: Việt Nam
Game: CS:GO