UTM Guille

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

 

Lê Bảo Trung
IGN: Guille

Vị trí: Rifle
Năm sinh: 9/3/1994
Quốc tịch: Việt Nam
Game: CS:GO