UTM Spot

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

 

Nguyễn Phan Đình Khôi

 

IGN: Spot
Vị trí: Jungle
Năm sinh: ????
Quốc tịch: Việt Nam
Game: League of Legends