UTM Zin

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

 

Nguyễn Tuấn Thọ

 

IGN: Zin
Vị trí: AD Carry
Năm sinh: ????
Quốc tịch: Việt Nam
Game: League of Legends