UTM CombatLao

Ngày: 05/12/2017 12:00:AM

Nguyễn Võ Thành Luân

 

IGN: CombatLao
Vị trí: Support
Năm sinh: 23/10/????
Quốc tịch: Việt Nam
Game: League of Legends