Team UTM Liên Minh Huyền Thoại

UTM Hope

Phạm Trung Hiếu

UTM Calm

Đinh Trọng Quyết | Captain / Top Lane

UTM Spot

Nguyễn Phan Đình Khôi | Jungle

UTM Blazes

Đỗ Đình Sang | Mid Lane

UTM Zin

Nguyễn Tuấn Thọ | AD Carry

UTM CombatLao

Nguyễn Võ Thành Luân | Support